LV EN

Par Radošās Iniciatīvas Centru


Dibināšanas datums: 2007.g. 20.augusts
2010. gadā Biedrībai tika piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss

Biedru skaits: 51
Mērķauditorija: visi, kuri ieinteresēti radošu prasmju un iemaņu iegūšanā, maznodrošinātas ģimenes, sociālās atstumtības riskam pakļautie, specializēto izglītības iestāžu audzēkņi

Biedrības sabiedriskā labuma galvenie darbības veidi un virzieni ir:
labdarība; pilsoniskas sabiedrības attīstība; izglītības veicināšana; trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana; kultūras veicināšana.

LR Valsts ieņēmumu dienests piešķir biedrībai sabiedriskā labuma statusu, kas ziedotājiem dod ienākuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar likumu „Par uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pantu ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Juridiskām personām ienākuma nodokli samazina par 85% no ziedotās summas, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Privātpersonām saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”10.p.1.d.3 punktu, ziedojot pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma, tiek atskaitītas ziedojumu summas.


NordplusAdult

Radošās iniciatīvas centrs piedalās Nordplus Adult projektā (NPAD-2016/10186).

"Sustainable Tools 4 Trainers" is Nordplus Adult 16 months project for six organisations from Iceland, Estonia, Latvia, Lithuania and Finland who made consortium with the aim to collaborate and develop "Tools for Trainers in Sustainable Training material for Tourism" as adult education in tourism field is one of their main interest and work during the few last years.

The project endeavors to promote innovation, exchange of experience and know-how between different types of organizations in Nordic and Baltic countries involved in adult education. It ventures to support the creation and dissemination of outstanding practices in tourism field and enhance the development of those working in adult education. The main project approach is targeted through non-formal learning activities, which aim at enhancing the skills and competences of adult education workers and learners who are the main target groups in this project.

The main tangible result of the project will be "Tools for Trainers in Sustainable Training material for Tourism" - collection of materials and best practices from the project partners and other organizations and also materials and activities created during the project. These Tools will be used as a practical instrument in the work of adult educators in project partners' and other stakeholders' organizations and also disseminated to wider audience. Results achieved during this project may be highly relevant and applicable also in fields not covered by the project.

Intangible results of this project will be the competences and experiences gained by participants - adult educators and learners, partners' organizations and other stakeholders involved in the project. These results will be visible on increased skills of participants in touristic field, on the improvement of the quality of work in the partners organizations and countries.


Anna Lindh Foundation

Radošās iniciatīvas centrs piedalās Anna Lindh Foundation projektā.

EUROMED: Education without Borders" between Estonia, Latvia, Sweden, United Kingdom, Italy and Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt and Jordan.

Project called “EUROMED Education Without Borders" will be conducted in cooperation between Sillamäe Society for Child Welfare (leader Estonia) and partners from Sweden (Munkebäcksgymnasiet in Göteborg) , Latvia (Radošas iniciativas centrs), UK (Madina Leadership Programme), Italy (Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia), Morocco (Le Forum Mediterraneen de la Jeunesse " FOMEJE"), Algeria (Association Club Scientifique de Setif), Tunisia (Zayrah Tunisia), Egypt (Bibliotheca Alexandrina) and Jordan (Jubilee School / King Hussein Foundation).  Objective: Encourage creative solutions and advance intercultural education among young people of the Euro Mediterranean region to increase communication and build trust to motivate young people cross borders to take charge of the development of the Euro Mediterranean region and recognize the benefits of working together across cultural boundaries as we share common goals and a common future.

Target group: Young people (17-35) from Estonia, UK, Latvia, Italy, Sweden, Egypt, Morocco and Jordan, Algeria, and Tunisia who are active and interested in the Euro Mediterranean issues and have experience in education and creativity.

Products of the project will be: