LV EN

Jaunās un attīstītās demokrātijas (2013)

Projekts: „New and Old Democracies” („Jaunās un attīstītās demokrātijas”) NORDPLUS

Projekta dalībnieki un idejiskie pamati, ar kuriem tie piedalās projektā:

FOLKEVIRKE (Dānija)

Sabiedrības mērķis ir piedalīties demokrātiskajā procesā ar daudzveidīgām iniciatīvām mūžizglītības jomā, kuras skar kultūras, sociālos un politiskos jautājumus, demokrātijas izpētīšanas ceļā veikt izglītojošo un izdevējdarbību, rīkot attiecīgās akcijas un pasākumus.

SVEIO KOMMUNE KULTURAVDELINGEN/ YOUTHCOUNCIL /SENIORUNIVERSITY (Norvēģija)

Pilsētas Sveio municipalitātes Kultūras departaments atbild par Jauniešu Padomes un Senioru Universitātes darbību. Jauniešu Padomē piedalās jauniešu līderi, 30 jaunie cilvēki, vecumā no 14 līdz 20 gadiem. Senioru Universitāte ir uz izglītību vērstā grupa, kurā piedalās personas 50+ vecumā. Vairākums no tiem ir gados pāri par 65. Grupa sarīko tikšanās vairākas reizes gadā, kurās klausās universitātes profesoru un augsta līmeņa politiķu pasniegtās lekcijas. Abas minētās organizācijas tiek vadītas demokrātiskajā ceļā un pašas pa sevi ir demokrātijas izpausme mūsu sabiedrībā. Pašlaik pastāv ideja apvienot jauniešu un senioru organizācijas lai rast iespēju kopēji apspriest savas municipalitātes sociālās un politiskās problēmas. Dotais projekts dod pamatu realizēt šo ideju un izmantot jaunizveidoto grupu kā vietējās valdības resursu ar mērķi uzlabot dzīvi visām paaudzēm un attīstīt demokrātiju Sveio. Mums ir svarīga projektu diskusiju daļa par imigrācijas uzlabošanu mūsu municipalitātē.

DRUSKININKAI EDUCATION CENTER (Lietuva)

Dotajā projektā Druskininkajas izglītības centrs paredz iekļaut projektā izskatamās tēmas formālās izglītības vēstures, pilsonības pamatu un ētikas mācību programmās.

RADOŠAS INOCIĀTĪVAS CENTRS (Latvija)

RIC veicina iespēju maksimāli koncentrēties uz vispārējām demokrātiskām idejām plašajās un pazīstamajās iedzīvotāju aktivitātēs ar mērķi pievienot tām demokrātisko vērtību visos līmeņos, ievērojot dotās vides kultūras specifiku un tradīcijas, un rūpēties par draudzīgās, kā reālās, tā arī virtuālās, teritorijas izveidošanu.

JAAN TÕNISSON INSTITUTE (Igaunija)

piedalās demokrātisko procesu veicināšanā no 1990.gadu sākuma, kopš komunisma celšanas sabiedrības sabrukuma Igaunijā. Galveno lomu šajos procesos piešķir izglītībai kā cilvēku apziņas celšanas ceļam. Institūta darbības mērķis ir atbalstīt tādas demokrātiskās izmaiņas sabiedrībā, kas attīsta Igauniju kā atbildīgo Eiropas modernās demokrātijas valstu kopas dalībnieku.

Motivācija projekta izstrādāšanai

Kā demokrātiju ir jāsaprot ne tikai politisko kustību, bet arī domāšanas un dzīves veidu, tā aptver visu sabiedrību. Jaunās demokrātijas sabiedrībās vecākās paaudzes cilvēki var nožēlot vecos labos laikus, tas ir, gadus pirms iestājās demokrātija. Turklāt attīstītās demokrātijas valstīs iedzīvotāji mēdz uztvert demokrātiskās vērtības kā dāvinājumu. Diemžēl vairākums cilvēku nevēlas piedalīties demokrātiskajos procesos pat savu iestāžu līmenī. Piemēram, skolās un sabiedriskajās organizācijas ir grūti izveidot vadības orgānus, izvirzīt līderus. Valstīs ar attīstīto demokrātiju ir daudz imigrantu no jaunās demokrātijas valstīm, kuri augstu vērtē demokrātiskās brīvības, bet daudzi no viņiem aizmirst par pienākumiem un atbildību. Šajā projektā ir paredzēts izpētīt dažādus sabiedrības dzīves aspektus, kuri veido priekšstatu par to, kādā mērā demokrātiskie principi izpaužas ikdienā. Tā kā projektā piedalās pārstāvji gan no jauno, gan no attīstīto demokrātiju valstīm, mēs plānojam sīkāk izskatīt un atbildēt uz jautājumu, vai tajās ir starpība demokrātisko principu ievērošanā dažādās sociālajās sfērās.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir apmainīties ar pieredzi starp jaunās un attīstītās demokrātijas sabiedrībām. Abām pusēm ir ko iemācīties un pārņemt vienai no otras un novērtēt viena otru ar jaunu skatienu. Tiek plānots prezentāciju veidā pasniegt savas valsts demokrātijas attīstības vēsturi, izpētīt demokrātiskos procesus un sistematizēt vispārējās zināšanas par demokrātiju. Detalizētais mērķis ir sarunās demokrātiskajā ceļā apmainīties ar pieredzi, iepazīties un pārbaudīt dažādas izglītojošās metodes un sagatavot lietderīgus un izglītojošus materiālus demokrātijas jomā. Projekts ir vērsts visu vecumu iedzīvotājiem Skandināvijas un Baltijas valstīs, gan tiem, kas tikai iegūst savu izglītību, gan arī tiem, kas ir jau pieredzējuši savā dzīvē dažādas vēsturiskās izmaiņas sabiedrībā. Ar minētiem projekta partneriem mēs plānojam izpētīt un noteikt īpašu Skandināvijas demokrātijas paraugu.

Projekta aktivitātes

Pirmā partneru tikšanās projekta realizēšanas plānošanai notika 2012.gada 21.-24. novembrī Kopenhāgenā. Partneru no Latvijas – RIC, tajā pārstāvēja Ilona Roja un Jeļena Suhova.

Intensīvā tikšanās programma ietvēra:

Pēc tikšanās Kopenhāgenā, lai iepazīstināt un apspriest projekta saturu savā organizācijā, atskaitīties par veiktām aktivitātēm un pastāstīt par demokrātijas aspektiem Dānijā un citu partneru valstīs, tika rīkotas sapulces:
12.12.2012. – jauniešu grupai
13.12.2012. – citiem darbiniekiem,
un 20.12.2012. – seminārs-prezentācija 18 klausītājiem apmācībai par izglītojošās metodes „Study circle method” pielietošanu.

Otrā partneru tikšanās bija rīkota Tallinā, 2013.g. 4.-5. martā. Latvijas partneru – RIC, tajā pārstāvēja jauniešu grupas dalībnieki Artjoms Uršulskis un Andris Dimants.

Tikšanās programma ietvēra:

25.03.2013 RIC telpās sarīkotajā sapulcē mūsu pārstāvji pastāstīja par tikšanos Tallinā un tās rezultātiem, apsprieda un dalījās ar iegūtajām zināšanām.

27.03.2013. seminārā-diskusijā 27 cilvēku grupā apspriedām izglītojošās metodes demokrātijas jautājumos izglītības iestādēs.